Voiko raha tehdä onnelliseksi?

Voiko raha tehdä onnelliseksi?

Kysymys siitä, tekeekö raha onnelliseksi, nousee puheenaiheeksi aina silloin tällöin ja monella onkin aiheeseen ajatuksia. Aihetta onkin syytä pohtia. Toinen pohdinnan aihe voisi olla, mitä onnellisuus oikeastaan on. Onnellisuus voi merkitä eri ihmisille eri asioita ja siksi aihe varmasti herättää keskustelua pitkäksikin aikaa otettaessa aiheen esille vaikkapa ystäväporukassa.

Rahan merkitys yhteiskunnassamme on suuri ja siitä puhutaan nykyään enemmän kuin ennen.

Raha auttaa huolehtimaan perustarpeista

Rahaa tarvitaan elämässä väistämättä perustarpeisiin. Jokaisella ihmisellä on omat tarpeet, joihin tarvitaan rahaa. Toisilla enemmnän, toisilla vähemmän, mutta niitä kuitenkin on. Esimerkiksi ruoka-aineiden loppuessa tulisi niitä pystyä hankkimaan lisää. Sama koskee esimerkiksi hygieniatarvikkeita.

Jos taas rahaa ei ole, voi tällaisista perustarpeista olla vaikea huolehtia. Tällöin huoli arjen hoitamisesta saattaa nousta ja tilanne voi olla stressaava tai ahdistava.

Perustarpeista huolehtiminen on kaikkein tärkeintä, mutta joskus saattaa olla mukava tehdä jotain ylimääräisiä hankintoja. Pieni herkuttelu silloin tällöin tai jopa lomamatka tai muu reissu piristää. Reissun ei välttämättä tarvitse olla kallis, vaan ajatuksena on vaihtaa hetkeksi maisemaa. Toki maisemanvaihdokseksi voi riittää vaikka vain yöpyminen teltassa tai muualla. Lomailukaan ei aina tarkoita hotellimajoitusta.

Raha tuo tietynlaista turvallisuuden tunnetta. Turvallisuutta siitä, että elämässä on riittävästi perustarpeita omiin sekä perheen tarpeisiin.

Elämänlaatu

Raha vaikuttaa myös elämänlaatuun. Jos rahaa on minkä tahansa verran ylimääräistä, voi se mahdollistaa erilaisten kokemusten hankkimisen. Osalle ihmisistä esimerkiksi matkustelu on osa elämäntyyliä ja tästä halutaan pitää kiinni. Toisille taas kulttuurikokemukset, kuten konsertit ja muut tapahtumat, ovat tärkeitä asioita elämässä. Näihin pääseminen vaatii aina jonkin verran rahaa.

Rahalla voi siis järjestää tiettyjä elämän kulttuurillisia kokemuksia tai harrastuksia. On kuitenkin hyvä muistaa, että ilmankin rahaa on mahdollista osallistua erilaisiin tapahtumiin. Myös ilmaiskonsertteja järjestetään silloin tällöin.

Jos rahat on vähissä, on hyvä pysähtyä harkitsemaan, mihin rahaa laittaa. Esimerkiksi reilulta tuntuvat casino bonukset kuitenkin vaativat asiakkaalta talletusta, mutta eivät takaa voittoja.

Raha ja materia

Kun puhutaan rahasta, melko usein väistämättä aiheeseen liittyy myös materia. Rahalla on mahdollista hankkia materiaa. Kaikille materia ei ole tärkeää, kun taas toiset nauttivat uusien asioiden hankkimisesta.

On täysin henkilökohtaista, miten tärkeäksi materian itse kokee. Meillä jokaisella on omia mielenkiinnon kohteita ja koemme asiat omalla tavallamme. Toisille materia voi tuoda erilaisia tyytyväisyyden ja onnellisuuden tunteita, kun taas toiset eivät kaipaa materiaa lainkaan.

Riippuu siis henkilöstä, halutaanko rahalla saada onnellisuutta materian kautta. Jos materia tuo onnellisuutta, on ehkä hyvä pysähtyä miettimään, voiko olla onnellinen vähemmällä materialla. Materia ehkä herättää tietynlaisia onnen tunteita, mutta lopullista onnellisuutta se ei kuitenkaan tuo.

Rahalla ei voi ostaa ystävyyttä

Ihmissuhteiden hankkiminen ei onnistu rahalla. Toki rahalla voi saada ympärilleen paljon kiinnostuneita ihmisiä, sillä ihmiset ovat usein kiinnostuneita rahasta. Ihmissuhteiden aito rakentaminen vaatii kuitenkin paljon muunkinlaista panostamista kuin vain rahallista. Voi jopa sanoa, että tosi ystävyys ei kaipaa rahaa.

Rahalla voi toisinaan olla jopa negatiivinen vaikutus ystävyyssuhteisiin. Jos raha tai sen suuri määrä tuodaan jatkuvasti esiin keskusteluissa, voi tämä johtaa esimerkiksi lainapyyntöihin. Toki luotettavalle ystävälle voi olla täysin turvallista lainata pieni summa rahaa, mutta tällöin molempien osapuolten tulisi olla selvillä ehdoista. Ystävyyden kannalta tärkeintä on toimia, kuten on sovittu. Jos taas elämässä tapahtuu yllätyksiä eikä takaisinmaksu onnistukaan niin kuin oli suunniteltu, asiasta kannattaa ehdottomasti olla mahdollisimman avoin. Ystävyys usein pohjautuu rehellisyyteen.

Taloudellinen epätasapaino saattaa myös joissain ystävyyssuhteissa aiheuttaa kitkaa. Jos toinen osapuoli mielellään käy kalliissa aktiviteeteissa ja vähävarainen ystävä ei useista kutsuista huolimatta ole kykeneväinen osallistumaan, voi tämä aiheuttaa jopa ulkopuolisuuden tunteita. Nämä asiat on hyvä tiedostaa.

Voiko raha tuoda onnellisuutta? Kysymykseen ei voi vastata lyhyesti kyllä eikä ei. Raha tuo tiettyjä edellytyksiä ja mahdollisuuksia, mutta se ei yksinään ole ratkaisu kaikkeen. Hyvin moni varakas ihminen elää tällä hetkellä onnettomalta tuntuvaa elämää, kun taas köyhä voi iloita joka hetkestä, ollen onnellinen. Niinpä suuri määrä rahaa ei aina takaa onnea. Tärkeintä on tietää, mitä sydämessään haluaa ja millä asioilla on elämässä todella merkitystä.